מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שימוע ללא עבודה בפועל

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד ללא עבודה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת.

לכבוד: {{ personName }}   תאריך: {{ date }} 

הודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שימוע

ביום {{ day }} בשעה {{ time }} נערכה לך ישיבת שימוע במשרדינו.

לאור הנימוקים שהעלינו בפניך במסגרת ישיבת השימוע, ולאחר ששקלנו בכובד ראש את טענותיך, הרינו מצטערים להודיעך, כי הוחלט על הפסקת עבודתך בחברתנו החל מתאריך {{startdate}}.

ניתנת לך בזאת הודעה מוקדמת לפיטורים של {{notice}} ימים, כמתחייב על פי חוק/ההסכם בנינו.
עם זאת, אינך נדרש/ת לעבוד בחברה בתקופת ההודעה המוקדמת, והחברה תשלם לך את שכרך הרגיל עבור תקופה זו, למעט תשלומים להחזרי הוצאות.

דמי הבראה בשיעור של {{convalescence}} ש"ח ו/או פדיון בגין ימי חופשה שלא נוצלו, ישולמו לך במועד תשלום השכר החודש האחרון לעבודתך.

פיצויי פיטורים ישולמו לך תוך 15 יום ממועד ניתוק יחסי העבודה ו/או מכתב לשחרור כספי הפיצויים הצבורים בקופת הגמל, יועבר לקופה תוך 15 יום ממועד הפיטורים.

אנו מודים לך על תרומתך לחברה ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

המחוללים המצויים באתר זה אינם מתיימרים לספק שירות משפטי אלא טכני בלבד, והמשתמש בהם ובאתר עושה זאת על אחריותו. יש לעיין בניסוח המוצע על ידי המחוללים בהמשך לבחירת המשתמש ולבחון אם הוא מתאים לבחירתו ולצרכיו. קיימים נושאים נוספים אותם ניתן לכלול בהסכם העבודה, בהתאם לצרכי המעסיק או העובד וקיימות חלופות לנוסחים אחרים של סעיפים באותו נושא.