הטעמים לשימוע:
{{$index+1}}.

לכבוד: {{ personName }}   תאריך: {{ date }} 

זימון ישיבת שימוע

הרינו להודיעך, כי ביום {{hearingDate}}, בשעה {{time}} תיערך לך ישיבת שימוע בפני {{inputItem_1_1}} {{managerName}}, {{managerRole}}, במשרדי החברה, במטרה לשקול המשך העסקתך בחברה, וזאת מן הטעמים הבאים:

{{ $index + 1 }}. {{ obj.job }}

המחוללים המצויים באתר זה אינם מתיימרים לספק שירות משפטי אלא טכני בלבד, והמשתמש בהם ובאתר עושה זאת על אחריותו. יש לעיין בניסוח המוצע על ידי המחוללים בהמשך לבחירת המשתמש ולבחון אם הוא מתאים לבחירתו ולצרכיו. קיימים נושאים נוספים אותם ניתן לכלול בהסכם העבודה, בהתאם לצרכי המעסיק או העובד וקיימות חלופות לנוסחים אחרים של סעיפים באותו נושא.