מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך – המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.
א
זימון לשימוע
למידע נוסף
ב
פרוטוקול שימוע
למידע נוסף
השלבים הבאים נועדו להמשך תהליך במידה והוחלט על סיום יחסי עבודה:
ג
הודעה מוקדמת
למידע נוסף
ד
אישור על תקופת העסקה
למידע נוסף
ה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד – טופס 161
למידע נוסף
ו
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – טופס 161 א
למידע נוסף
המחוללים המצויים באתר זה אינם מתיימרים לספק שירות משפטי אלא טכני בלבד, והמשתמש בהם ובאתר עושה זאת על אחריותו. יש לעיין בניסוח המוצע על ידי המחוללים בהמשך לבחירת המשתמש ולבחון אם הוא מתאים לבחירתו ולצרכיו. קיימים נושאים נוספים אותם ניתן לכלול , בהתאם לצרכי המעסיק או העובד וקיימות חלופות לנוסחים אחרים של סעיפים באותו נושא.